لطفا کمی صبر کنید

تکاپوی امداد گران برای یافتن اجساد/ احتمال حضورنیروی امدادی ترکیه

شهرکرد- تلاش نیروهای امدادی برای یافتن اجساد هواپیمای سقوط کرده ترک در منطقه دره عشق شهرستان کیار همچنان ادامه دارد.