لطفا کمی صبر کنید

جعبه سیاه هواپیمای ترکیه‌ای پیدا شد

جعبه سیاه هواپیمای ترکیه‌ای دقایقی قبل پیدا شد.