لطفا کمی صبر کنید

بیمارستان‌های خوزستان دیگر توان تحمل بار فعلی را ندارند

‌استاندار خوزستان گفت: خوزستان در زمینه بیمارستان‌ها واقعا از کمبود جدی رنج می‌برد. بیمارستان‌های خوزستان فرسوده هستند و دیگر توان تحمل بار فعلی را ندارند و در این زمینه اهتمام جدی وزارت بهداشت را خواستاریم.