لطفا کمی صبر کنید

۱۴۰ میلیارد تومان به بودجه ایلام در سال ۹۷ اضافه شد

ایلام-رئیس سازمان برنامه و بودجه ایلام گفت: ۱۴۰ میلیارد تومان به بودجه ایلام در سال ۹۷ اضافه شده است.