لطفا کمی صبر کنید

تخصیص ۱۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه های آب و برق ایلام

ایلام-استاندار ایلام از تخصیص ۱۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های آبرسانی و برقرسانی استان در سال آینده خبر داد.