لطفا کمی صبر کنید

ضرورت بهبود و تعالی سطح روابط بین صنعت با دانشگاه در قم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم با اشاره به نتایج و دستاوردهای پیوند و ارتباط بین دانشگاه با صنعت، خواستار تلاش در جهت بهبود و تعالی سطح روابط بین این دو نهاد شد.