لطفا کمی صبر کنید

توزیع 1518 تن کود شیمیایی بین کشاورزان بجنورد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد گفت: از 1545 تن سهمیه کود اوره(سرک) تخصیصی جهت زراعت های پاییزه (غلات و کلزا) تاکنون 1541 تن حمل و 1518 تن بین کشاورزان توزیع شده است.