لطفا کمی صبر کنید

رتبه دوم لرستان در سرشماری پرندگان خشک‌زی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از رتبه دوم لرستان در سرشماری پرندگان خشک‌زی خبر داد.