لطفا کمی صبر کنید

مشخصه‌های انواع روغن خوراکی از نگاه استاندارد/روغن تفاله زیتون استاندارد نیست

مدیر کل استاندارد فارس گفت: انواع روغن مشمول مقررات استاندارد اجباری است لذا تولید و عرضه آن بدون علامت استاندارد ممنوع است.