لطفا کمی صبر کنید

صرف اعتبار 98 میلیارد تومانی برای چهار بانده کردن مسیر ایلام به مهران

استاندار ایلام از دریافت 98 میلیارد تومان اعتبار در جهت تکمیل زیرساخت های راه دسترسی ایلام به مهران خبر داد .