لطفا کمی صبر کنید

پرواز روح گردشگران از آبی گنبد فیروزه‌ای تا خیال سبز زنده‌رود

اصفهان -پرواز روح گردشگران از آبی گنبدهای فیروزه‌ای تا رویای سبز زاینده‌رودی که سرمه ۴۰۰ اثر تاریخی را در چشم کشیده است دور نیست در شهری که ۷۵۰۰ سال تاریخ زندگی بشری را در دل خود نهفته دارد.