لطفا کمی صبر کنید

تحقق 95 درصدی تعهد اقتصاد مقاومتی بخش سامانه نوین آبیاری در استان قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای تعهد ایجادشده در اقتصاد مقاومتی در بخش سامانه نوین آبیاری تاکنون 95 درصد این طرح در اراضی کشاورزی استان محقق شده است.