لطفا کمی صبر کنید

420هزار هکتار شبکه آبیاری و 13 سد خوزستان در دست بهره‌برداری است

رییس سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر 420هزار هکتار شبکه آبیاری و 13 سد تنظیمی و انحرافی را در دست بهره‌برداری داریم، گفت: تغییر اقلیم و خشکسالی، نبود رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آب، راندمان و بهره‌وری پایین از آب، عدم وجود تشکل‌های آب‌بران و عدم تحویل حجمی آب از جمله چالش‌های پیش رو در بحث آب است.