لطفا کمی صبر کنید

تلاش برای اضافه کردن «نظامی» به مشاهیر یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از تلاش برای قرار دادن نام "حکیم نظامی" در فهرست مشاهیر یونسکو خبر داد.