لطفا کمی صبر کنید

اهمیت نقش دانشجویان در تحقق مدیریت سبز دانشگاه

مدیر امور عمومی دانشگاه به مناسبت هفته دانشگاه سبز با تاکید بر اهمیت مشارکت دانشجویان در حفظ محیط زیست دانشگاه به ویژه دانشجویان خوابگاهی، بیان کرد: این قشر از جامعه دانشگاهی می‌توانند نقش پررنگی در تحقق مدیریت سبز در دانشگاه داشته باشند