لطفا کمی صبر کنید

عمارت میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه تبدیل می‌شود

‌رئیس شورای شهر رشت گفت: با تایید شورای فنی میراث فرهنگی، مجوز تغییر کاربری عمارت میرزا خلیل رفیع به موزه مشروطه صادر شد.