لطفا کمی صبر کنید

یک استاد دانشگاه: در مدیریت منابع آب اشتباه کردیم

مشاور استاندار خوزستان در امور آب گفت: اعتقاد من این است که کشور در ساخت سدهای مخزنی افراط نکرده است بلکه در بخش مدیریت منابع آب اشتباه کردیم.