لطفا کمی صبر کنید

پایه شیوه‌های مدرن آبیاری و زهکشی کشور در خوزستان است

استاندار خوزستان گفت: خوزستان دارای پیشینه و سابقه طولانی در شیوه‌های مدرن آبیاری و مدیریت زهکش‌ها است و این امر باعث شده خوزستان همیشه به این مساله نگاهی علمی و کارشناسانه‌ای داشته باشد زیرا پایه این کار در کشور در خوزستان است.