لطفا کمی صبر کنید

جشنواره رضوی مهم‌ترین عامل ارتباط هنر مذهبی با هنر بومی است

معاون هنری وزیر ارشاد گفت: جشنواره تیاتر رضوی باید عامل ارتباط هنر و فرهنگ مدهبی با فرهنگ بومی باشد.