لطفا کمی صبر کنید

اعتباراتی برای زیرساخت‌های "مشهد، قم و شیراز‌" در نظر گرفته شد‌

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۹۷ اعتباراتی برای زیرساخت‌های عمومی سه شهر زیارتی کشور (مشهد، قم و شیراز) در نظر گرفته شده است.