لطفا کمی صبر کنید

نقش موثر تشکل‌های مذهبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی

گرگان- مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: تشکل‌های مذهبی نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.