لطفا کمی صبر کنید

ساماندهی برنامه‌های آموزشی باید با توجه به تقاضا و نیاز کشور انجام شود

ایلنا: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گفت: توسعه برنامه آموزشی و ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی جدی گرفته شود .