لطفا کمی صبر کنید

مطلوبیت ۸۵ درصدی جمع‌آوری پسماند عفونی در دزفول

دزفول - رئیس نظام پزشکی دزفول گفت: طرح جمع‌آوری و امحای پسماند عفونی با ۸۵ درصد مطلوبیت در این شهرستان در حال انجام است.