لطفا کمی صبر کنید

بیان دغدغه‌های اجتماعی با زبان هنر تأثیرگذار است

کرج - سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز گفت: امروزه به‌راحتی می‌توان با زبان فرهنگ و هنر در عرصه‌های مختلف سخن گفت و نسبت به بیان دغدغه‌های اجتماعی وارد عمل شد.