لطفا کمی صبر کنید

بدون درآمد پایدار مدیران شهری اردبیل دچار مشکل خواهند شد

اردبیل – رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: بدون تدارک درآمد پایدار مدیران شهری اردبیل دچار مشکل خواهند شد.