لطفا کمی صبر کنید

امروز کشور به شعارهای وحدت‌ساز نیاز دارد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی گفت: امروز کشور به شعارهای وحدت‌ساز نیاز دارد بنابراین باید در برگزاری مراسم بسیار دقت کرد که عده‌ای به منظور برهم زدن این وحدت در جامعه اقدام به شعارهای هنجارشکن و وحدت‌شکنانه نکنند.