لطفا کمی صبر کنید

حضور گردشگران خارجی در کشور افزایش یافت

دبیر هماهنگی ستاد خدمات سفر کشور از افزایش میزان گردشگر خارجی در ایران خبر داد.