لطفا کمی صبر کنید

معرفی ۳ درمانگاه دزفول به‌عنوان درمانگاه سبز در استان

دزفول- رئیس اداره محیط زیست دزفول گفت: به‌زودی سه درمانگاه دزفول به‌عنوان درمانگاه سبز در استان معرفی می‌شوند.