لطفا کمی صبر کنید

معرفی ظرفیت‌های طبیعی رامسر به شهردار کره جنوبی

حضور شهردار کره جنوبی در رامسر فرصتی شایسته در معرفی ظرفیت‌های طبیعی تاریخی و فرهنگی است.