لطفا کمی صبر کنید

منتخبین شوراهای شهر در انتخاب شهرداران دقت نظر ویژه داشته باشند

اراک- معاون عمرانی وزیر کشور گفت: منتخبین شوراهای شهر پنجم بایستی در انتخاب شهرداران دقت نظر ویژه داشته باشند، چرا که انتخاب اشتباه از سوی آنان، اعتماد مردم را سلب خواهد کرد.