لطفا کمی صبر کنید

رسانه‌ها چشم ناظر جامعه و یار توانمند دولتمردان هستند

همدان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: رسانه‌ها چشم ناظر جامعه و یار توانمند دولتمردان هستند.