لطفا کمی صبر کنید

الگوهای نما منطبق با بوم و فرهنگ معماری در قزوین ارائه کنیم

قزوین- مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با ممنوع شدن نمای رومی و حذف سنگ از نما و جایگزینی تدریجی آجر به دنبال ارائه الگوی معماری بومی در استان قزوین هستیم.