لطفا کمی صبر کنید

افتخار آفرینی ورزشکاران کردستان دریک زمین نابرابر عملیاتی شده است

سنندج - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: ورزشکاران کردستانی در میان کمبود اعتبارات و امکانات دست به کسب موفقیت های ارزشمند می زنند و این مهم در یک زمین نابرابر عملی شده است.