لطفا کمی صبر کنید

رویاهایتان را در آتش نسوزانید/چهارشنبه سوزی امسال نوبت کیست

قزوین- چهارشنبه سوری جشن مخصوص ایرانیان برای استقبال از سال نو است، جشنی که این روزها به میدان جنگ تبدیل شده است و رویاهای افراد زیادی در آن می سوزد.