لطفا کمی صبر کنید

قاچاق و واردات کمر تولید وطنی را شکسته است/ اقتصاد مقاومتی با برپایی همایش و ارائه آمار محقق نمی‌شود

دبیر هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با بیان اینکه تنها راه برون‌رفت از معضل رکورد اقتصادی، کار جهادی و تدوین برنامه‌های راهبردی بلندمدت با توجه به نیاز جامعه است، گفت: قاچاق و واردات کمر تولید وطنی را شکسته است.