لطفا کمی صبر کنید

احساس وظیفه همگانی مهمترین گام در مبارزه با مواد مخدر

هشترود- فرماندار هشترود گفت: احساس وظیفه همگانی مهمترین گام در مبارزه با مواد مخدر است.