لطفا کمی صبر کنید

دستگاه های متولی خدمت به زائران نوروزی خود را آماده نگاه دارند

مشهد-فرماندار مشهد گفت: کشیک های خدمات رسانی دستگاه های متولی خدمت به زائران نوروزی باید خود را آماده نگاه دارند.