لطفا کمی صبر کنید

تهران آماده «چهارشنبه سوری» ایمن/شادی ها را غمگین نکنیم

تهران- شب چهارشنبه آخرسال ۹۶ در استان تهران در حالی فرا می رسد، که با فرهنگ سازی های انجام شده و آمادگی های موجود، امید کاهش حوادث و خسارات مالی و جانی وجود دارد.