لطفا کمی صبر کنید

شرکت 7 هزار نفر از دانش آموزان قمی در سفر راهیان نور

معاون هماهنگ کننده سپاه استان قم گفت: امسال هفت هزار نفر از دانش آموزان استان در برنامه راهیان نور شرکت کردند.