لطفا کمی صبر کنید

سال 96، سال پرکار سینمای استان

معاون هنری و سینمایی استان خراسان رضوی گفت: سال 96 سال پرکاری در حوزه سینمایی استان خراسان رضوی بود.