لطفا کمی صبر کنید

برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری از حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم جلسه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری را تشکیل داد.