لطفا کمی صبر کنید

نگاه ما به چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است

ارومیه – معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: نگاه ما به چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است.