لطفا کمی صبر کنید

نقش مهم امنیت در ایجاد آرامشِ خاطر تولید کنندگان پتروشیمی

ایلنا: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عنوان کرد: حفظ آرامش خاطر و انگیزش کارکنان، می‌تواند موجب حفظ و ارتقای امنیت گردد.