لطفا کمی صبر کنید

هماهنگی برای مانور بزرگ حافظان زمین در خوزستان

ایلنا: مانور بزرگ حافظان زمین در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برگزار می شود.