لطفا کمی صبر کنید

توسعه ۱۶ مگاولت آمپری پست بید بلند شرکت برق منطقه ای خوزستان

ایلنا: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات توسعه پست ۱۳۲/۱۱ کیلو ولت بیدبلند شامل تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی به ظرفیت ۱۶ مگاولت آمپر به پایان رسید و برقدار شد.