لطفا کمی صبر کنید

تقدیر دادگستری خراسان شمالی از مخابرات در توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک

نشست مشترک مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی و معاون فناوری اطلاعات دادسرای استان در راستای بررسی توسعه فیبر اختصاصی دادگستری و حوزه های قضایی استان به22 نقطه مختلف ، برگزار شد.