لطفا کمی صبر کنید

عرصه طبیعی شهرستان دشتی توسعه یابد

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه عرصه طبیعی شهرستان توسعه یابد، گفت: در کشت درخت در سطح شهرستان باید از نهال های بومی و متناسب با اقلیم و شرایط منطقه استفاده کرد.