لطفا کمی صبر کنید

قطع 4 دست 77 مصدوم و یک فوت تلفات چهارشنبه آخر سال در اردبیل

بر حادثه انفجار بمب دست‌ساز در خیابان داروپخش اردبیل یک نفر فوت نمود و دو نفر دیگر از مصدومین این حادثه هر دو دستشان قطع شده و حال یکی از آنها وخیم می‌باشد.