لطفا کمی صبر کنید

زلزله ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر نایبند را لرزاند

بیرجند-زلزله ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر نایبند در استان خراسان جنوبی را تکان داد.