لطفا کمی صبر کنید

استقبال از بهار با طرح بی زباله و با شعار " از خودمان شروع کنیم"

به مناسبت فرارسیدن بهار و در راستای اجرای طرح بی زباله استاندار لرستان به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست وسمن ها و با حضور پررنگ محیط بانان با پاکسازی ورودی شهر خرم آباد از مسیر خوزستان به استقبال بهار رفتند.